Päästerühmast

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti.  Päästerühma kuulub 194 liiget, sh 25 koerajuhti, kes tegelevad päästekoertega. Päästerühma ridades on paljude elukutsete esindajaid nagu nt juriste, arste, riigiametnikke, bürootöötajaid, firmajuhte ja samuti õpilasi ja üliõpilasi.

Reservpäästerühma liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel ja meie eesmärk on abistada kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing), politseid kadunud inimeste otsingul ja meie liikmed tegelevad aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga.

Päästerühma liikmed saavad vastavalt oma oskustele, huvidele ja aktiivsusele liituda erinevate gruppidega. 2017 aasta seisuga on päästerühma tegevus jaotunud kolme põhisuuna vahel: reageerimine, ennetamine, valvamine. RPR liikmed jagunevad omakorda 4 põhigruppi ja 4 tugivaldkonda. Põhigrupid on: esmaabigrupp, otsingugrupp, päästegrupp ja veegrupp. Tugivaldkonnad hoolitsevad rühma organisatoorse töö toimimise eest ja nendeks on: personalivaldkond, IT-valdkond, avalike suhete valdkond ja logistikavaldkond.

Comments are closed.