Ennetustöö

Vabatahtliku Reservpäästerühma üks olulisi tegevusvaldkondi on päästealane ennetustöö. Eesmärgiks on eelkõige tule- ja veeohutusalase teadlikkuse ja õnnetuse korral reageerimisoskuse ning -valmiduse tõstmine ning seda nii täiskasvanute kui laste hulgas.

Ennetustöö koosneb RPRis kolme valdkonna tegevustest: veeohutus, pääste ja otsing. Sõnumite levitamiseks käime avalikel üritustel nagu külapäevadel, info- ja ohutuspäevadel kaasas siis vastav varustus. Peale selle koolitame lapsi ja täiskasvanuid nii vee-, tule- kui ka otsingu teemadel. Kõike seda teeme nii iseseisvalt kui ka koostöös Politsei ja Piirivalveameti, Päästeameti ning regionaalsete päästekeskustega. Oma tegutsemisaastate jooksul oleme koolitanud kohalikke omavalitsusi, lasteaia ja asenduskodude lapsi jpt.

Meie pakutavad tegevused:

  • tulekustutusvahendite tutvustus ning nende praktiline kasutamine
  • tuletõrjetehnika tutvustus (koostöös päästeteenistusega)
  • erinevate situatsioonide läbimängimise abil õnnetusjuhtumile reageerimise tutvustus ehk kuidas käituda, kui on õnnetus on juhtunud
  • temaatilised mängud ning võistlused, Nublu tellimine
  • veeohutust, maastikul ja metsas käitumise ohutust ning olmeohutust käsitlev teavitustöö

Huvi korral on võimalik tegevuskavadega ühildada ka esmaabi lühitutvustus.

Info jagamisega ning erinevate demonstratsioonidega oleme valmis osalema nii erinevatel teabepäevadel, perepäevadel, firmade suvepäevadel kui laagrites. Gruppidele pakume ka põhjalikumaid õppusi ning komplekstegevusi (nt tulekustutusvahendite kasutamine ning esmaabi andmine).

Täpsem info ning tellimine:
info@rpr.ee

Comments are closed.