KOVide veeohutuskoolituse projekt

Sügiskuudel viisid RPRi veeohutusgrupi liikmed läbi üle Eesti kohalike omavalitsuse töötajate seas veeohutusalast koolitust. Koolitus võideti Päästeameti hanke raames ja leping allkirjastati 29. juunil 2012 aastal. Koolituse läbiviimiseks tehti kõvasti eeltööd: juuli kuus toimunud koosolekutel jagati ära piirkonnad, valmistati ette koolitusmaterjalid,  valiti igale piirkonnale vastutav isik (eelduseks läbitud veeohutusinstruktori koolitus), kellele otsiti abiks lisakoolitajaid. Juulis  toimus Männiku karjääris RPRi veeõppus, kus õpetati praktilisi veeohutusalaseid teadmisi ja õppusele oli kaasatud ka vetelpäästekoerad. Suvekuudel võeti ühendust kohaliku omavalitsuse töötajatega, keda informeeriti toimuvast koolitusest ja algas koolitusele registreerimine.

Kokku osales koolitustel 138 omavalitsuse töötajat:
Lääne ja Hiiumaalt 11 inimest, Pärnumaalt 10 inimest, Harjumaalt 14 inimest, Järva- ja Raplamaalt 15 inimest, Jõgeva- ja Tartumaal 13 inimest, Võru- ja Valgamaalt 11 inimest, Saaremaalt 6 inimest, Viljandi- ja Valgamaalt 13 inimest. Lääne- ja Ida-Virumaalt 24 inimest, Tartu- ja Põlvamaalt 10 inimest.

Kõik koolitusel osalenud said hea ülevaate erinevatest veekogudest, nende eripäradest, päästevestidest ja muudest päästevahenditest, seadusandlusest, vetelpääste eelisest, valvega ja valveta randadest.  Projekti juhtis veegrupi liige Jan Anderson ja koolitust viisid läbi erinevates maakondades: Urve Sinisaar, Tiina Kiil, Hevelin Õispuu, Meelis Rohilaan, Liis Aadla ja Ilmar Pajumägi.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.