Lõppes sündmusterohke suvine valveaeg Aegnal

Augusti viimasel päeval lõppes Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) jaoks 10. valvehooaeg Aegnal. Alates juuni algusest tagati kolme kuu jooksul saare elanike ja külastajate turvalisust. Kõige enam pöörduti valves olijate poole esmaabi vajaduse sooviga ja samuti andsid päästerühmlased külastajatele juhiseid looduskaitsealal käitumise kohta.

Hoolimata võrdlemisi jahedast ja vihmasest suvest käis saarel külastajaid palju ja rühma liikmetele tööd jagus. Esmaabi tuli anda päris mitmel korral, sealhulgas augusti keskel juhtunud  õnnetuses, kus skuutri plahvatuses tagajärjel tuli anda esmaabi sellega sõitnud inimesele. Palju kõneainet pakkus ka suurtükipatareist leitud II maailmasõja aegsete mürskude lõhkamine. Päästeameti demineerijate hinnangul olid lõhkekehad väga ohtlikud ning nende likvideerimine möödapääsmatu. Mürsud hävitati kohapeal, et edaspidi uudishimulikud neid puutuma minnes end ei vigastaks.

Suve lõpul leidis RPR valvepatrull ranna lähedalt vees ulpimas merikotka, kes oli teiste kotkaste rünnaku alla sattunud.  Tol ajal valves olnud reservpäästerühmlased konsulteerisid ornitoloogidega, kes andsid vastavaid juhiseid, kuidas kotkas kinni püüda.  Päästetud lind anti üle spetsialistidele, kes viisid linnu ravile maaülikooli kliinikusse. Septembri alguseks jõudis lind kosuda ja 7. septembril lasti lind taas vabadusse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Reservpäästerühma liikmed, kes suvekuudel saarel valvet tagasid, said erinevate olukordade lahendamisega väga hästi hakkama. Vabatahtlik Reservpäästerühm tänab oma koostööpartnereid Tallinna linnavalitsuses ja Põhja-Eesti Päästekeskuses.

Merikotka  päästeoperatsioonijärgsetest tegemistest saab lugeda siin:

http://www.elfond.ee/et/uudised/29-loodusharidusuudis/1505-terveks-ravitud-merikotkas-vabastatakse-tagasi-loodusesse-

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.