Lõunarannas põles mets ja vajati esmaabi

13. juuni õhtupoolikul oli Aegna Lõunaranna metsas näha suitsu tõusmas. Mõni minut enne kella üheksat õhtul edastas Häirekeskus Aegna valvetelefonile häireteate, et Lõunarannas põleb mets ja tõenäoliselt on ka 2 kannatanut. Selgus, et rannas olnud pidutsejatel Juhanil ja Hubertil läks lõkke süütamisel olukord käest. Süütevedelikuga liialdades oli olukord käest läinud, mille tagajärjel süttis ka metsaalune. Juhan proovis omal jõul hakkama saada ja lõket kustutada, kuid tulemusteta. Hoopiski tekitas ta endale rohkeid põletushaavu ja suurest valust kaotas ka hiljem teadvuse …

Sündmuskohale jõuti ligi veerand tunniga. Esmalt hindas Tarmo sündmusejuhina olukorda ja andis korralduse Mariannil tegeleda esmaabi poolega, alguses ka teda ise aidates. Kohe teavitati oma kohalolekust ka Häirekeskust ja anti sündmuskohast ülevaade. Seejärel võttis Tarmo kustutustööd enda kanda ning hakkas kiiresti tegelema voolikuliinide ja pumbaga. Otsustati sõita ATV-ga randa ning kustutusvesi merest võtta. Hinnatud olukorda merel ja lainekõrgust, läks käiku tubli Otter-pump ning ujuvpump jäi seekord kärusse. Mõni hetk hiljem, kui kohale jõudis ka kolmas meeskonnaliige Nikita, sai kustutustöödega alustada. Metsa all oli mitmeid tulekoldeid, mis tuli kiiresti kustutada. Poole kümne paiku oli olukord kontrolli all ja võis sündmuse lõppenuks lugeda.

Õnneks oli seekord tegemist vaid õppusega. Sündmuse vahendas meile Kaija.

This entry was posted in Blog and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.