Pääserühma veegrupi liikmed õpetasid turvakodude lastele veeohutust

Pühapäeval, 24. märtsil kell 15.00 korraldas SEB Heategevusfond Tallink Spa & Conference Hotel’is) ujumispäeva turvakodudes peatuvatele lastele, millest võtsid osa ka Reservpäästerühma veegrupi liikmed.

Triin Lumi, SEB Heategevusfondi tegevjuht: „Suvi saabub igal aastal natuke „ootamatult“. Igal aastal loeme kurba statistikat lastega vees juhtunud õnnetuste kohta ja sellest tekkis mõte teemale varakult tähelepanu pöörata. Juhime lapsevanemate tähelepanu, et praegu on just kõige õigem aeg arutada oma lapsega teemal, millised veekogud on ohtlikud ning mida peaks tegema, kui keegi on näiteks kukkunud vette. Paljud veeõnnetused võiksid jääda toimumata, kui lastel ja nende vanematel oleks baasteadmised veeohutusest ja just seda me soovime sellel aastal varjupaikade töötajatele ja seal peatuvatele lastele õpetada.“

Kuuendat aastat järjest kutsub Tallink Spa & Conference Hotel oma sünnipäeva puhul külla hoolekandeasutuste lapsi ning sellest võtavad osa üheksa laste turvakodu lapsed üle Eesti – Viljandist, Tartust, Ida-Virumaalt, Tallinnast ja Harjumaalt; kokku 150 külalist. Sellel aastal on teemaks veeohutus ning läbi mängude veeohutusalaste põhitõdede ja esmaste päästevahendite tutvustamine.

Veeohutusest räägib lastele Tiina Kiil, MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma veegrupi juht: „Eestis uppus eelmisel aastal 53 inimest ning õnneks ei olnud nende hulgas lapsi. Käesoleval aastal on uppunud juba 5 inimest. Uppumiste peamiseks põhjuseks on inimeste vähene teadlikkus ohtudest, mis vee ääres varitsevad. Loodus tegelikult vihjab päris palju, kuid neid märke tuleb osata lugeda nt praod jääs, keerised vees jmt. Tänasel päeval oleme appi tulnud SEB Heategevusfondile, et tutvustada lastele esmaseid päästevahendeid ning tõsta veeohutusalast teadlikkust.“

Tallink Hotelsi juhatuse esimees Taavi Tiivel: „Mul on hea meel, et sel aastal lisandub ühisüritusele niivõrd oluline, õpetlik osa. Spaa erinevad basseinid võimaldavad teemapäevade läbiviimist väga hästi ning lapsi motiveeriv meelelahutuslik element on tavaujulaga võrreldes olemas.“

Päästevahendeid ja turvalist käitumist veekogudel  õpetas lastele 7 veegrupi liiget: Tiina Kiil, Jan Anderson, Renno Veelma, Tiina Sutt, Mario Demtšuk, Krista Jaamul, Liis Truubon.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.