Päästeharjutuste õppepäev Väike-Maarja päästekoolis

Oktoobri viimasel nädalavahetusel 26.10 toimus Väike-Maarja päästekoolis RPRi liikmetele päästeharjutuste õppepäev, milles võttis osa 21 liiget. Kõik osalejad jaotati nelja meeskonda, kes hakkasid 4 erineva päästetöötubade vahel roteeruma. Iga töötoa jaoks oli ette nähtud 50-60 minutit. Töötubade teemad olid erinevad voolikuliinide hargnemised sh põhiliinihargnemine päästeautolt ja liini paigutamine hüdrandile; harjutused hüdrauliste töövahenditega, mis on abiks liiklusõnnetuste lahendamisel sh näidati turvapadja paigaldamist; praktilised harjutused tõmberedeliga, ronimistehnika ja ohutustehnika redeliga töötamisel. Peale töötubade läbimist tuli osalejatel oma teadmisi proovile panna kahe situatsiooni lahendamisel: hoone põlengu kustutamine ja inimeste päästmine avariisse sattunud autost. Kogu ürituse eesmärk on värskendada ja anda uusi teadmisi RPRi liikmetele, kes panustavad vabatahtlikuna Nõmme komando projektis ja sõidavad tagapingil Nõmme komando päästemeeskonnaga reaalsetele sündmustele kaasa ja on abiks. Ürituse pildimaterjali on saadaval aadressil: https://plus.google.com/photos/110886171096602433624/albums/5940108125398907745?gpinv=AMIXal_Q4EWmn9XaSCb0jTP-YcclZ1XziHZalwDQtrYpQpH0aLSh4y-3SdKt0C-Iz9Ft5i4fGM8m8o3NKdCt28_QXBMGAAgPT9pA13huVD3lVXlcw7_iZFI&cfem=1

Suured tänud kõikidele korraldajatele tegusa ja õpetliku päeva eest!

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.