KKK

Kuidas saab reservpäästerühmaga liituda?

Reservpäästerühm võtab oma ridadesse ainult kohtulikult karistamata vähemalt 18-aastaseid kodanikke. Uute liikmete vastuvõtmine toimub üks kord aastas, aasta alguses. Liikmeks astumiseks on vajalik täita liitumisankeet (kättesaadav liitumise perioodil aasta alguses). Sellele järgneb vestlus ja koolituste läbimine.

Millised koolitused pean läbima reservpäästerühmaga liitumiseks?

Liitumiseks on esmalt vaja läbida vabatahtliku päästja I astme koolitus, mille korraldab Põhja Päästekeskus ning 16-tunnine esmaabikoolitus ja 8-tunnine otsingukoolits, mille korraldab reservpäästerühm.

Olen elukutseline päästja/parameedik, kas sellisel juhul pean samuti läbima reservpäästerühma vastavad koolitused?

Elukutseline päästja ei pea läbima Vabatahtliku päästja I astme koolitust, kui tal on esitada varasem päästealase koolituse läbimist tõendav tunnistus. Vajalik on läbida aga spetsiaalne täiendkoolitus. Elukutselisel parameedikul ei ole kohustust läbida esmaabikoolitust. Võimaluse korral soovitame koolitused siiski läbida, et tutvuda meie liikmetega ning jagada oma kogemusi.

 

 

 

 

Comments are closed.