KKK

Kuidas saab päästerühmaga liituda?

Reservpäästerühm võtab oma ridadesse ainult kohtulikult karistamata vähemalt 18-aastaseid kodanikke.
Kui Sul on soov päästerühmaga liituda, siis täida liitumisankeet. Sinuga võetakse ühendust peale 03.02.2017 ning kutsutakse vestlusele.

Rühma tegevusest saab rohkem teada infotunnis, mis toimub 18.01.2017 aastal algusega kell 18 Põhja päästekeskuse ruumides Tallinnas, Mänsaku 8 (endine Linnu tee 75a). Palume osalemise eelnevalt registreerida, saates e-kiri aadressile uusliige@rpr.ee

Millised koolitused pean läbima reservpäästerühmaga liitumiseks?

Päästerühmaga liitumiseks on esmalt vaja läbida 16-tunnine päästealane algkoolitus, mille korraldab Põhja Päästekeskus (koolitusele registreerumine toimub päästerühma kaudu) ning 16-tunnine esmaabikoolitus, mille korraldab päästerühm.

Olen elukutseline päästja/parameedik, kas sellisel juhul pean samuti läbima päästerühma vastavad koolitused?

Elukutseline päästja ei pea läbima 16-tunnist päästealast algkoolitust, kui tal on esitada varasem päästealase koolituse läbimist tõendav tunnistus. Elukutselisel parameedikul ei ole kohustust läbida esmaabikoolitust. Võimaluse korral soovitame koolitused siiski läbida, et tutvuda meie liikmetega ning jagada oma kogemusi.

 

 

 

 

Comments are closed.