Liikmeks astumine

Uusi liikmeid võtame tavapäraselt vastu aasta alguses ning korraldame eelnevalt huvilistele infopäeva, kus tutvustame rühma tegevusvaldkondi ja võimalusi. Sellele järgnevad vajalikud koolitused ja personaalsed vestlused.

Selleks, et RPRiga liituda, on vaja läbida vähemalt Vabatahtliku Päästja I astme koolitus ja lisaks 16-tunnine esmaabikoolitus, mida pakume uutele liitujatele kevadel.

Vabatahtliku Päästja I astme koolituse teooriaosa saab läbida veebis, täpsem info selle kohta asub siin. Praktilise osa kuupäevad täpsustame jooksvalt.

Vabatahtliku Päästja II taseme koolitus ei ole otseselt eelduseks RPRiga liitumisel, kuid soovitame selle siiski liitudes läbida, kuna neid teadmisi ja oskusi läheb meie tegevustes kindlasti vaja.

Kui soovid RPRiga liituda muul ajal kui aasta alguses ja oled näiteks juba läbinud Vabatahtliku Päästja I või II astme kursused ning omad ka 16h esmaabikoolituse läbimise tunnistust, mis ei ole vanem kui 2 aastat, võta meiega ühendust ja uuri lisa. 

Anna oma huvist märku uusliige@rpr.ee.

Comments are closed.