Veeohutus: Nagu kala vees

Projekt töötati välja 2011 aastal eesmärgiga jagada veeohutusalased teavitus- ja koolitusmaterjale nii teoorias kui ka praktikas kolmanda klassi ja lasteaia viimase rühma lastele. Koostatud materjale praktiseeriti Kohila Gümnaasiumi õpilaste ja Kohila lasteaia Sipsik laste hulgas. Õppepäevi viidi läbi kolmel päeval klassiruumides, basseinis kui ka veekogu ääres. Projekt viidi lõpule 2012.aastal, mil toimusid viimased koolituspäevad ning valmis õppefilm koolitusel toimunud õppepäevadest.

 

Comments are closed.