RPR alustas uute liikmekandidaatide koolitamist

Möödunud nädalavahetusel toimus RPR liikmekandidaatide esimene koolitusetapp – 16-tunnine esmaabikoolitus, mis sisaldas nii teoreetilist osa kui ka erinevaid praktilisi harjutusi.

Suurt rõhku pandi trauma algoritmi järgi käitumisele kannatanute abistamisel. Õpitu meeldetuletamiseks tuleb RPR liikmetel läbida iga 2 aasta tagant korduskoolitus, et tagada abivajajate oskuslik abistamine igas olukorras.

Liikmekandidaatide väljaõpe jätkub 46-tunnise päästealase koolitusega, mis annab erialaseid teadmisi esmaste päästetööde teostamiseks ja elukutseliste päästjate abistamiseks.

Peale esmaabi ja päästealaste teadmiste omandamist saab kandidaat astuda RPR liikmeks. Selleks aastaks on koolitusnimekirjad täitunud ning rohkem soovijaid hetkel vastu ei võeta.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.