RPR arengusuunad aastani 2015 said paika

Valmis Vabatahtliku Reservpäästerühma arengukava, mis koostati projekti „Riigi jaoks usaldusväärne ja arvestatav vabatahtlik päästja“ raames. Toetust saadi Vabaühenduste fondilt, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Arengukava kajastab Päästerühma edasisi arengusuundi ning –eesmärke ja määratleb meie liikmete kui vabatahtlike päästjate positsiooni üldisel päästemaastikul ning on aluseks partneritega (politsei ja pääste) edaspidise koostöö korraldamisel. Valdkonnad, millega rühma tegevus seostub, on päästetööde teostamine ja selle logistika korraldamine, inimeste otsing maastikul, ennetustegevus, koolitustegevus ja selle raames osutatavad teenused.

Rühmaliikmetele toimus eile, 27. mail arengukava tutvustav üritus. Teiste seas innustas RPR-i senist tublit tööd jätkama ka Päästeameti peadirektor Kalev Timberg.

Arengukava 2011-2015

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.