RPR esindus viibis Ungaris Tsiviilkaitse Organisatsiooni kutsel

Veebruari esimestel päevadel viibis RPRi kolmeliikmeline esindus Ungaris tutvumas sealse Tsiviilkaitse Assotsiatsiooni tegevusega, mis oma funktsioonidelt sarnaneb RPRi olemusega.

Kohtumine andis vajalikku teavet sealsest vabatahtliku pääste toimimissüsteemist ja koostööst eri tasanditega ning Assotsiatsiooni olulisest rollist Ungaris. Hea näide Tsiviilkaitse Assotsiatsiooni ja riigi koostööst pärines eelmise aasta üleujutuste tagajärgede likvideerimisel, kus kasutati laialdaselt vabatahtlike abi. Ungari paistab samuti silma noorte kaasamisel päästealasesse tegevusse. Noorte koolitamise alane diskusioon andis põhjust teha ka RPRil plaane, kuidas arendada vastavat tegevust Eestis.

Ungari väljendas huvi vabatahtliku pääste korralduse kohta Eestis ja soovi arendada rahvusvahelist koostööd. Aprillis toimub Budapestis Euroopa Koostöö Foorumi asutamiskonverents, kuhu on oodatud ka Eesti vabatahtlike esindaja. Foorumi eesmärgiks on vahendada Euroopa vabatahtlike kogemusi ja koostöövõimalusi.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.