Tagasivaade Aegna-suvele

Kolm kuud Aegna-suve saab reservpäästerühmlaste jaoks tänasega läbi. Seekord juba 11ndat korda. Suvele tagasi vaadates, jagus see ka hooaeg meeskondadele erinevaid toimetusi. Ilusate ilmadega käis Aegnal palju külastajaid ning juhtus sedagi, et mitmel korral vajati esmaabi. Eelmistest aastatest enam oli tarvis abi anda luumurdude korral ning helikopteriga tuli mandrile toimetada hingamisraskustes laps. Esmaabi said harjutada mitmed valvkonnad ka õppuste käigus. Erinevaid ülesanded imiteerisid reaalseid olukordi, mis saare valves võivad ette tulla.

Lisaks esmaabile harjutati erinevate õppuste käigus ka põlengute kustutamist. Õnneks valveperioodi jooksul hoolimata võrdlemisi kuivast suvest saarel tulekahjusid ei puhkenud. Tuleohutuse tõstmiseks korraldati kohalikele elanikele koolitus, millega anti edasi teadmisi suitsuanduri vajalikkusest, tulekustuti ning muude esmaste tulekustutusvahendite kasutamisest. Kustutamist said soovijad ka ise järgi proovida.

Aitäh kõigile, kes sündmuste jäädvustamisse siinses blogis oma panuse andsid!

This entry was posted in Blog and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.