Täna lõpeb RPR suvine valveperiood Aegnal

Augustikuuga lõpeb Aegna valve projekt, mida Vabatahtlik Reservpäästerühm viis sel suvel läbi juba 11. hooaega. Alates juuni algusest viibisid saarel valvkonnad, kes kolme kuu jooksul hoolitsesid selle eest, et saare elanikele ja külastajatele suuremat turvalisust tagada. Kõige enam pöörduti valves olijate poole esmaabi saamiseks ja samuti andsid päästerühmlased külastajatele juhiseid looduskaitsealal käitumise kohta.

Möödunud suvi oli valvajate jaoks küllaltki sündmusterohke. Ilusate ilmadega käis Aegnal palju külastajaid ning juhtus sedagi, et mitmel korral vajati esmaabi. Eelmistest aastatest enam oli tarvis abi anda luumurdude korral ning helikopteriga tuli mandrile toimetada hingamisraskustes laps. Esmaabi said harjutada mitmed valvkonnad ka õppuste käigus. Erinevaid ülesanded imiteerisid reaalseid olukordi, mis saare valves võivad ette tulla.

Lisaks esmaabile harjutati erinevate õppuste käigus ka põlengute kustutamist. Õnneks valveperioodi jooksul hoolimata võrdlemisi kuivast suvest saarel tulekahjusid ei puhkenud. Tuleohutuse tõstmiseks korraldati kohalikele elanikele koolitus, millega anti edasi teadmisi suitsuanduri vajalikkusest, tulekustuti ning muude esmaste tulekustutusvahendite kasutamisest. Kustutamist said soovijad ka ise järgi proovida. Veeohutuse poolelt harjutati kaldalähedasest veest uppumisohus isiku päästmist. Suve jooksul  kogutud muljed said ka RPR blogisse kirja pandud ning kõigile tutvumiseks on need kättesaadavad siin.

Reservpäästerühm tunnustab oma liikmeid, kes andsid valves osalemisega projekti õnnestumisse suure panuse. Samuti täname oma koostööpartnereid Tallinna linnavalitsusest ja Põhja Päästekeskusest.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.