Vabatahtlik Reservpäästerühm jagab veeohutusalast teavet nii lasteaialastele kui gümnaasiuminoortele

Tänasega alustavad vabatahtlikud päästjad lastele veeohutusalase teabe jagamist. Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) tutvustab Kohila lastele mitmete ettevõtmiste käigus veekogude läheduses varitsevaid ohte ja õiget käitumist õnnetuste vältimiseks.

Esmalt õpivad kolmanda klassi lapsed veega seonduvat tundma nii basseinis kui klassiruumis, järgmisena toimub 10. mail Veepäev eelkooliealistele. 1. juunil aga tutvuvad kolmandate klasside lapsed kohaliku jõe ääres veekoerte ja vetelpäästjate tööga. Tegemist on Päästeameti toetatud ennetusalase pilootprojektiga “Nagu kala vees”, mille tegevusi viivad RPR vabatahtlikud läbi terve aasta jooksul. Lisaks kuulutatakse juuni alguses välja kodukoha veeohutuse teemal foto- ja joonistuskonkurss, kus võivad osaleda kõik lapsed ja täiskasvanud.

Lasteaialaste teadmiste laiendamise kõrval on tähelepanu all ka noored. Eelmisel nädalal alustas RPR esimeste veeohutuse alaste loengutega gümnaasiuminoortele. Noorte teadlikkus ohutust käitumisest veekogude ääres on lähenevat suvehooaega arvestades tähelepanu vajav teema. “Noored olid tunnis väga osavõtlikud, saime juba kogemusigi vahetada” märkis samas loengut läbi viinud RPR vabatahtlik Ilmar Pajumägi. Veeohutusalaseid loenguid viivad läbi selleks spetsiaalselt koolitatud RPR liikmed Põhja-Eesti Päästekeskuse tellimusel Tallinna ja Harjumaa gümnaasiumites, veeohutusalaseid teadmisi on praeguseks juba jagatatud ligi 200 noorele.

Veeohutuse alane ennetustöö on RPRi jaoks järjest kasvav ja arenev suund. Ennetustegevusega soovib RPR panustada ühiskonna teadlikkuse tõstmisesse ja ohutuma elukeskonna loomisesse. RPR on vabatahtlik päästeorganisatsioon, mis on loodud abistamaks kutselisi päästjaid suurõnnetustel ja toetamaks politseid kadunud inimeste otsingutel maastikul või varemeil. Oluliseks osaks RPRi tegevustest on samuti tuleohutusalane ennetustöö.

Tuuli Kull
Vabatahtlik Reservpäästerühm
tuuli.kull@rpr.ee
tel 56 506 960

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.