Vabatahtlik Reservpäästerühm jätkab mahajäetud hoonete kontrolliga

Täna Päästeliidu, MUPO ning Tallinna Kommunaalameti vahel sõlmitava koostööleppega jätkab ka Vabatahtlik Reservpäästerühm oma panuse andmist pealinna elukeskkonna turvalisemaks muutmisse.

Alates 2016. aastast on Vabatahtlik Reservpäästerühm koostöös Päästeliidu, Tallinna Kommunaalameti, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga ning tänavusest aastast alates koos Munitsipaalpolitseiga mehitanud kasutuseta hoonete kontrollreide Tallinna linnaosades. Kokku on hinnatud 171 hoone tuleohutusnõuetele vastavust.

Mahajäetud majade kontrollreidid on vajalikud eelkõige tihedas linnakeskkonnas ohutuse tagamiseks. Selle asemel, et tegeleda vaid tagajärgedega, rõhutakse päästevaldkonnas aina enam ennetusele. Kümme aastat ennetustööd on tules hukkunute arvu üle nelja korra kahandanud, kuid see töö ei lõpe. Kasutuseta hoonete kontroll on üks võimalus vabatahtlikel päästjatel aidata elukeskkonda parandada, sest mahajäetud majad kujutavad potentsiaalset ohtu nii neis peavarju otsivatele inimestele kui ka ümberkaudsetele hoonetele.

Päästeliidu eestvedamisel, Kommunaalameti toetusel ja Vabatahtliku Reservpäästerühma ning MUPO mehitamisel juba teist aastat jätkuvad kontrollreidid annavad võimaluse vabatahtlikele päästjatele end proovile panna, uusi kogemusi saada ning silmaringi avardada.

Vabatahtlik Reservpäästerühm tegutseb Tallinnas ja Harjumaal ning päästerühma peamine eesmärk on suurendada nende inimeste ringi, kes saavad iseendaga hästi hakkama ning oskavad ja tahavad ohutust ja turvalisust puudutavaid teadmisi ka oma lähedaste ja kogukonnaga jagada.  Vabatahtliku Reservpäästerühmaga liitumiseks on vaja läbida vabatahtliku päästja koolitus, esmaabikoolitus ning otsingukoolitus, mille kõik korraldab RPR koos Päästeametiga.

Liitumiseks tuleb täita ankeet RPR-i kodulehel hiljemalt 3. veebruaril.

Lisaküsimuste korral kirjuta: uusliige@rpr.ee

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.