Vabatahtlik Reservpäästerühm ootab uusi liikmeid

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) kutsub oma liikmeskonnaga liituma tublisid vabatahtlikke, kes soovivad panustada ühiskonna heaks. Oma tegevusega aitame kutselisi päästjaid suurõnnetustel, reostuse ja loodusõnnestuste tagajärgede likvideerimisel, politseid kadunud inimeste otsingul ning oluliseks tegevusvaldkonnaks on kasvanud veeohutusalane ennetustöö.

“Sel korral loodame näha tulevaste liitujate seas eelkõige ennetusega tegeleda soovijaid, kuivõrd nii tuleohutus- kui veeohutusalane ennetustegevus on järjest olulisem kogu päästevaldkonnas,” avaldab juhatuse liige Liis Aadla lootust. Käesoleva aasta jooksul on RPR peamiselt panustanud politsei abistamisse kadunud inimeste otsingul, teinud veeohustusalast ennetustööd nii gümnaasiumites loenguid pidades kui eelkooliealistele lastele veest tulenevaid ohtusid tutvustades projekti “Nagu kala vees” raames, samuti tagas RPR suvel juba üheksandat hooaega turvalisust Aegna saarel.

RPRi liikmeks saamiseks on esmalt vajalik läbida vabatahtliku päästja koolitus, samuti koolitatakse esmaabi ja otsinguteemadel. Liitumise soovi avaldamiseks palume hiljemalt 16. jaanuariks täita CV vorm veebileheküljel: Liitu Päästerühmaga.

Küsimuste korral palun pöörduge: uusliige@rpr.ee

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.