Vabatahtlik Reservpäästerühm: Otsime tegusaid vabatahtlikke!

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) kutsub alates 16. detsembrist tublisid vabatahtlikke astuma oma liikmeskonda.

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) kutsub alates 16. detsembrist tublisid vabatahtlikke astuma oma liikmeskonda. Alates veebruarist 2010 korraldatakse liituda soovijatele baaskursused (sh pakutakse esmateadmised tulekustusest, esmaabist ja otsingutest), mille eduka läbimise järel on võimalik meie liikmeks saada. Hetkel on rühmas 143 vabatahtlikku.

RPR eesmärgiks on aidata kutselisi päästjaid suurõnnetustel nagu maastikutulekahjud, reostuse ja loodusõnnestuste tagajärgede likvideerimine, politseid kadunud inimeste otsingul ning teha tuleohutusalast ennetustööd.

RPR juhatuse liikme Taavi Aasma sõnul on rühmaga liituma oodatud selge tegutsemissooviga inimesed. „Uute liikmete vastuvõtmisel lähtume juba vajadusest muuta RPR konkreetseid ja päästeasutustele vajalikke päästeteenuseid osutavaks organisatsiooniks.“ Uusi liikmeid oodatakse just pääste-, logistika- ja ennetusgruppi.

RPR professionaalse ja jätkusuutliku tegevuse tagamiseks on koostamisel RPRi pikaajaline arengukava. Protsessi läbiviimiseks sai RPR toetust Vabaühenduste Fondist, mille eesmärgiks on suurendada mittetulundusühenduste tegutsemisvõimekust, rolli ja mõju ühiskonnas.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.