Vabatahtlik Reservpäästerühm sõlmis Politsei- ja Piirivalveametiga ajaloolise koostööleppe

Esmaspäeval allkirjastasid Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) juhatuse esimees Ahti Leppik ja Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Põhja prefekt Kristian Jaani koostööleppe, millega päästerühma ja politsei aastatepikkune koostöö sai esimest korda ametlikult paberile pandud.

„Meie koostöö otsingutel sai kirjaliku vormi, mis on kindlasti märk usaldusest meie senise tegevuse vastu ja aitab edasist koostööd veelgi tihendada. Mida paremni me tunneme üksteise ressursse ja võimekusi, seda kiiremini jõuame abivajajani,“ sõnas Vabatahtliku Reservpäästerühma juhatuse esimees Ahti Leppik.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul ei saa alahinnata vabatahtlike laiahaardelist panust Eesti turvalisusesse. „Olgu tegu põlengu, merepäästesündmuse või kadunud inimese otsimisega, alati leidub palju tublisid inimesi, kes oma vabast ajast ja tihti põhitöö kõrvalt appi tõttavad. Meil, politseinikel, on hea meel, et saame koostöös osavate
partneritega kiiremini ja paremini inimesi aidata,“ ütles Jaani.

Koostöölepe ei too kummalegi poolele kaasa lisakohustusi. Küll paraneb otsingute tehniline tase, sest koostöölepe võimaldab RPRil politsei raadiojaamu kasutada.

Vabatahtlik Reservpäästerühm on 2016. aastal reageerinud politsei kuiboc6twtsel üheksale otsingu väljakutsele.

 

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.