Vabatahtlik reservpäästerühm võtab vastu uusi liikmeid

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) ootab oma liikmeskonnaga liituma teotahtelisi vabatahtlikke, kes soovivad panustada ühiskonna heaks. Oma tegevusega aitab RPR kutselisi päästjaid suurõnnetustel nagu maastikutulekahjud, reostuse ja loodusõnnestuste tagajärgede likvideerimine, politseid kadunud inimeste otsingul ning teha nii tuleohutus- kui veeohutusalast ennetustööd.

„Uuel aastal ootame eelkõige oma rühmaga liituma neid inimesi, kes soovivad meid abistada organisatoorses töös, ennetustöö tegemisel ja annaksid oma panuse ka suvisesse Aegna valvesse“, ütles Reservpäästerühma juhatuse esinaine Karmen Joller.

„Käesoleval aasta kevadel viidi lõpule projekt „Nagu Kala vees“, kus tehti veeohutusalast ennetustööd eelkooliealistele lastele ja gümnaasiumi õpilastele. Sel aastal korraldasime juba kümnendat hooaega valvet Aegna saarel, kus tagati saare turvalisus ja abi tuli osutada mitmele hättasattunud saarekülastajale.
Septembrist novembrini koolitati üle Eesti kohalike omavalitsuse töötajaid, kus anti edasi veeohutusalaseid teadmisi, alustades erinevate veekogude omapärade tutvustamisega ja lõpetades seadusandlusega. Sügiskuud olid tegusad RPRi otsingugrupile ja päästekoertele, kui tuli mitmel korral abi osutada politseinikele metsast kadunud inimeste otsimisel“ sõnas päästerühma suhtekorraldaja Hevelin Õispuu.

RPRi liikmeks kandideerimisel on esmalt vajalik läbida vabatahtliku päästja koolitus, esmaabi ja otsingukoolitus. Kõiki koolitusi korraldab Reservpäästerühm. Liitumise soovi avaldamiseks palume hiljemalt 16. jaanuariks täita CV vorm veebileheküljel: http://www.rpr.ee/paasteruhmast/liitumisankeet/

Küsimuste korral palun pöörduge: uusliige@rpr.ee või telefonil 56 110 051.

 

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.