Vabatahtliku Reservpäästerühma veeohustusalane projekt sai Päästeameti toetuse

Päästeamet toetas Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) projekti “Nagu kala vees”, mille eesmärgiks on tõsta Kohila lasteaia- ja algkooliealiste laste teadlikkust veega seonduvatest ohtudest ja õpetada neid õigesti käituma veekogude läheduses.

Aastase projekti käigus läbiviidavad tegevused hõlmavad õppematerjalide väljatöötamist, koolitajate koolitust ning lastele veeteemaliste päevade korraldamist. Lisaks laste veeohutusalase teadlikkuse ja õige käitumise õpetamisele võimaldab see projekt jõuda ka lapsevanemateni, kaasates neid aktiivselt projekti tegevustesse. Projektijuhi Ele-Kaja Gildemanni sõnul aitab projekt lastele kergesti mõistetavate mänguliste tegevuste, situatsioonide ja põnevate mängude abil teadvustada veest tulenevaid ohte.

„Nagu kala vees“ osales Päästeameti mittetulundusühingute projektikonkursil Õnnetuste ennetamine 2011, mille tulemusena toetab Päästeamet plaanitud tegevusi üle 3000 EUR mahus. Projekti läbiviijateks on RPRi vabatahtlikud päästjad, kes on läbinud esmaabikoolituse ja professionaalse vetelpääste poolt välja töötatud veeohutusalase koolitusprogrammi.

RPR on vabatahtlik päästeorganisatsioon, mis on loodud abistamaks kutselisi päästjaid suurõnnetustel ja toetamaks politseid kadunud inimeste otsingutel maastikul või varemeil. Oluliseks osaks RPRi tegevustest on samuti ennetustöö.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.