Väljakutsed

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Politsei- ja Piirivalveametist ning Päästeametist tulnud väljakutsetele. Eraisiku väljakutsele Reservpäästerühm ei reageeri. RPRi kaasamiseks helistage 112. Meie liikmed on saanud vastavasisulise väljaõppe ja on valmis reageerima 24h alljärgnevatele sündmustele:

–         Otsingud (maastikel, varemetes), RPRil on ca 15 aktiivset otsingukoera, kes otsivad elus inimesi;

–         Tulekahjud (järelkustutus, metsapõlengud);

–         Reostused;

–         Üleujutused.

 

 

Comments are closed.