Veeohutusalane koolitus Harjumaa külavanematele on toimumas 19. novembril

Kutsume Harjumaa külavanemaid ja teisi aktiivseid elanikke osalema koolitusel „Mida saab kogukond teha kodukohas veeõnnetuste vältimiseks?“.

Koolituse eesmärk on suurendada külavanemate ja elanike teadlikkust veeohutuse valdkonnas, vähendamaks seeläbi veeõnnetuste arvu. Koolituspäeva jooksul räägime erinevate veekogude eripäradest ja neil esinevatest ohtudest (sh jääga seonduvatest ohtudest), veeõnnetuste põhjustest, ohutust käitumisest erinevatel veekogudel. Lisaks on võimalus proovida ise järgi esmaseid päästevõtteid nii vees kui vee ääres.

Koolituspäev toimub 19. novembril algusega kell 10:00 Kuusalu Spordikeskuses, www.kuusaluspordikeskus.ee.

Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 10.novembri õhtuks aadressil liis.truubon@rpr.ee või telefonil 52 21 112. Koolitusest osavõtt on tasuta (sisaldab värskenduspause ja lõunasööki).

Ajakava
10:00 – 10:05 Tervitused
10:05 – 10:45 Veekogude iseloomustus
10:45 – 11:30 Veeõnnetuste statistika ja põhjused
11:30 – 11:45 Värskenduspaus
11:45 – 13:15 Ohud erinevatel veekogudel ja ohutu käitumine veekogudel
13:15 – 13:45 Söögipaus
13:45 – 14:30 Uppumine
14:30 – 14:45 Mõtterünnak: erinevad ohud kodukoha veekogudel
14:45 – 15:45 Kokkuvõte – mida saab kogukond teha veeõnnetuste vältimiseks
15:45 – 16:15 Värskenduspaus ja liikumine basseini
16:15 – 18:15 Basseinis – päästerõnga jm esmaste päästevahendite kasutamine (k.a erinevad
päästevestid), ohutu vette sisenemine, hädasolijale lähenemine ja transport vees (k.a haardest
vabanemine).

Koolituse korraldab MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.