Veeohutuskoolitused asendus- ja turvakodude töötajatele

Käesoleva aasta kevadel võttis Reservpäästerühmaga ühendust MTÜ Seb Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi, kelle ideeks oli läbi viia veeohutuskoolitusi asendus- ja turvakodude töötajatele, kes hiljem saaksid koolituse käigus saadud teadmisi edasi anda ka lastele. Koostöös Reservpäästerühma veevaldkonna juhi Tiina Kiili ja teiste agarate liikmetega moodustati projektimeeskond. Meeskonda kutsuti ainult veeohutusinstruktori koolituse läbinud liikmed.

Koosoleku käigus pandi kokku sobilik koolituskava, mis hõlmab endas nii teooriat, kui ka praktilist tegevust. Teoreetilises pooles räägitakse erinevatest veekogudest, nende ohtudest, õnnetuste ennetamisest, valvega ja valveta ujumiskohtadest, rannavalve heast tavast ning koostööst. Praktilises pooles saavad kõik koolitusel osalejad ise basseinis erinevaid päästevahendeid proovida ning uppuja päästmist harjutada.

Projekti juht: Jan Anderson ja koolitajad Liis Truubon, Liis Aadla, Reinika Tatter, Urve Sinisaar, Ilmar Oit, Ilmar Pajumägi, Arne Kailas ja Denis Zovutin jagasid teadmisi veeohutusest ligikaudu 150 asendus- ja turvakodu töötajale ning koolitused toimuvad maist juunini erinevates Eestimaa paikades: Tallinnas 2 tk, Pärnus, Tartus 3 tk, Paides, Narva-Jõesuus 2 tk ja Vinnis.

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.